DANH MỤC GIÁ TIÊM NGỪA DỊCH VỤ.pdf

Lưu ý: Giá Vắc Xin tiêm ngừa dịch vụ có thể cập nhật, thay đổi giá theo tình hình thực tế.