Game bài đổi thưởng uy tín cho PC, Android, iOS

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 về Kỹ năng viết tin cho cán bộ game bài đổi thưởng uy tín .

Sáng ngày 14/11/2023, tại game bài đổi thưởng uy tín , Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc liêu đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2023 về kỹ năng viết tin cho Cán bộ truyền thông tuyến huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn.

Nội dung buổi tập huấn: Kỹ năng viết tin, bài; Các phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe. 


Tác giả: Dược sĩ Nguyễn Trung Trực
Nguồn: Phòng Dân số - TT.GDSK